กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อตัดประสานท่อบริเวณสะพานยาวนาเกลือ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อตัดประสานท่อบริเวณสะพานยาวนาเกลือ

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อตัดประสานท่อบริเวณสะพานยาวนาเกลือ

                 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ
ประปาชั่วคราว เนื่องจากจะทำการตัดประสานท่อเมนส่งน้ำประปา HDPE ขนาด ๓๑๕ มม.
บริเวณสะพานยาวนาเกลือต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ
ประปาในบริเวณดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๘.๐๐ น. โดยส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา
(ชั้นพิเศษ) ไหลอ่อนหรือไม่ไหล ดังนี้

๑.      ถนนพัทยา-นาเกลือฝั่งขวา ตั้งแต่ซอยนาเกลือ ๒ ถึง ซอยนาเกลือ ๑๘       

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้น สำรองน้ำ
ไว้ใช้ให้เพียงพอ  ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้
น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงแรก หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๕ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน