กปภ.สาขาสงขลา ประกาศ เรื่องงานปรับปรุงเส้นท่อถนนทะเลหลวง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศ เรื่องงานปรับปรุงเส้นท่อถนนทะเลหลวง

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศ เรื่องงานปรับปรุงเส้นท่อถนนทะเลหลวง

                 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา   ได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงเส้นท่อประปา  ถนนทะเลหลวง  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โดยวางท่อใหม่ทดแทนท่อเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานมานานมากแล้ว  และเพื่อให้บริการน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง จึงใคร่ขอความร่วมมือจากเจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดินที่ได้มีการวางท่อผ่าน โดยจะเริ่มดำเนินการ  ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560  ถึง วันที่  31 พฤษภาคม  2560 เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาวางท่อดังกล่าวแล้วเสร็จ  จะดำเนินการซ่อมแซมผิวถนนที่เสียหายจากการวางท่อให้เรียบร้อยต่อไป

 

                  ทั้งนี้ หากท่านมีปัญหาข้อสงสัยหรือความไม่สะดวกใด ๆ ในการวางท่อดังกล่าว สามารถติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

                  1. ผู้รับจ้าง  บริษัทยูเอชเอ็ม จำกัด โทร 074-582-909

                      - ตัวแทนผู้รับจ้าง นายปราโมทธ์  สงเคราะห์  โทร 084-632-5100

 

                  2. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา โทร 074-550-693-5

                       - ผู้ควบคุมงาน นายสมมารถ รัตนบูรณ์ โทร 083-068-8876                         

 

                   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน