กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อขนาด 100 มม.บริเวณซอยทางเข้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ถนนซ่อมสร้าง (ฝั่งขาเข้ารังสิต) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อขนาด 100 มม.บริเวณซอยทางเข้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ถนนซ่อมสร้าง (ฝั่งขาเข้ารังสิต)

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อขนาด 100 มม.บริเวณซอยทางเข้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ถนนซ่อมสร้าง (ฝั่งขาเข้ารังสิต)

กปภ.สาขารังสิต() แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อขนาด 100 มม.บริเวณซอยทางเข้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ถนนซ่อมสร้าง (ฝั่งขาเข้ารังสิต) .บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 10 เม..60 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา 16.00 . ส่งผลให้น้ำไม่ไหลภายในซอยดังกล่าว

 

กปภ.สาขารังสิต() ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-959-5941-2 และ PWA Contact Center 1662 >>> งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขารังสิต() <<<

เลื่อนขึ้นข้างบน