ขอแจ้งยกเลิกการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ขอแจ้งยกเลิกการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ขอแจ้งยกเลิกการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

                 ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จะดำเนินการตรวจสอบหาน้ำสูญเสียและหาท่อแตก ท่อรั่ว ในบริเวณพื้นที่ กปภ.สาขาสงขลา (DMA 01-01)ถนนกาญจนวนิช  ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันพุธ ที่ 19 เมษายน  2560 ตั้งแต่เวลา  23.00 น. – 03.30 น. ของวันรุ่งขึ้น นั้น

                  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาขอแจ้งยกเลิกการดำเนินการดังกล่าวไปก่อน เนื่องจากยังพบปัญหาน้ำประปายังเข้าไม่เต็มระบบเส้นท่อ ทำให้มีปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน ในบางพื้นที่จากสาเหตุการดำเนินการย้ายแนวท่อส่งน้ำขนาด 600 มม.  เมื่อวันที่ 16 - 17 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ

                  หากมีกำหนดวันเวลาในการดำเนินการดังกล่าว จะมีการจัดทำประกาศแจ้งผู้ใช้น้ำทราบอีกครั้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา และต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7455-0693-5  หรือ  PWA Call Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน