การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. - 17.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. - 17.00 น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. - 17.00 น.

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. - 17.00 น. เพื่อทำการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา(สะพานบางระจัน) ด้านหน้าร้านบ้านกรองน้ำ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี และประสานท่อ S ขนาด 500 มม. บริเวณถังสูง(โรงผลิตน้ำประปา) ริมถนนสายเอเซียขาเข้ากรุงเทพฯ ส่งผลให้น้ำไม่ไหลทั่วทั้งพื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาสิงห์บุรี(แม่ข่ายสิงห์บุรี)ทั้งหมด 

      ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเปิดจ่ายน้ำก่อนเวลาดังกล่าว

      ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี โทรศัพท์ 0-3651-1599 หรือ Contact Center 1662

      จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน