กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากต้องทำการตัดประสานท่อ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวงหมาย4ตอนควบคุม1500ตอนพังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย-มาเลเซีย)หรือถนนกาญจนวนิช ม.2 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลาบริเวณใกล้มัสยิดลาปัง ในวันจันทร์ 24 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา09.00-14.00น. ดังนั้น จะทำให้น้ำประปาไม่ไหลตามวัน และเวลาดังกล่าว บริเวณพื้นที่ตำบลสำนักขาม ดังต่อไปนี้ ถนนบ้านพรุเตียว(ทั้งหมด)ถนนกาญจนวนิช จากแยกถนนบ้านพรุเตียวถึงปากทางเข้าถนนบ้านไร่ตก และซอยรุ่งทรัพย์1-3  ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้น้ำประปาพื้นที่บริเวณดังกล่าว สำรองน้ำไว้ใช้ในวันเวลาที่ระบุ ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา ต้องขออภัยมา ณที่นี้ด้วย และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.074-411057 หรือ PWA Callcenter 1662 เพื่อโปรดอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน