กปภ.สาขารังสิต(พ) จะทำการปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อบริเวณภายในหมู่บ้านสีวลี สี่มุมเมือง ต.คูคต อ.ลำลูกกา ในวันศุกร์ที่ 21 เม.ย.60 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขารังสิต(พ) จะทำการปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อบริเวณภายในหมู่บ้านสีวลี สี่มุมเมือง ต.คูคต อ.ลำลูกกา ในวันศุกร์ที่ 21 เม.ย.60 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00น.

กปภ.สาขารังสิต(พ) จะทำการปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อบริเวณภายในหมู่บ้านสีวลี สี่มุมเมือง ต.คูคต อ.ลำลูกกา ในวันศุกร์ที่ 21 เม.ย.60 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00น.

กปภ.สาขารังสิต() จะทำการปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อบริเวณ4ภายในหมู่บ้านสีวลี สี่มุมเมือง ต.คูคต อ.ลำลูกกา ในวันศุกร์ที่ 21 เม..60 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00. ส่งผลให้น้ำไม่ไหลภายในบริเวณหมู่บ้านสีวลี สี่มุมเมืองตลอดทั้งโครงการ

 

กปภ.สาขารังสิต() ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2959 5941-2และ PWA Call Center 1662 

เลื่อนขึ้นข้างบน