กปภ.สาขากระบี่ ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำ ตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากระบี่ ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำ ตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน

กปภ.สาขากระบี่ ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำ ตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน

     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ภายได้การบริหารงานของ นายสมชาย กุลธนาณัฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำทีมพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้ำน้ำตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน บริเวณพื้นที่ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยออกสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่มีต่อ กปภ. ประจำปี 2560, ออกตรวจสอบหาท่อแตก/รั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย ตลอดจนการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านให้แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน