กปภ.สาขาทุ่งสง ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาทุ่งสง ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่

กปภ.สาขาทุ่งสง ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่

     วันที่ 20 เมษายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ภายใต้การบริหารของ นายวุฒิพร บุญดี ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง มอบหมายให้พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาทุ่งสง ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการบริการแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีผู้ใช้น้ำมารับบริการจำนวน 361 ราย สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน