กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการ "ปกป้องเชิดและชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการ "ปกป้องเชิดและชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย

กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่  ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการ "ปกป้องเชิดและชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ นำโดยนายทรงกลด เพ็ชรคำ ตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการ "ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนพานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
โดยครั้งนี้ กปภ.สาศรีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" บริการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรน้ำ การใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค รวมไปถึงการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ และให้บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,500 ขวด แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน