การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมโครงการ “หน่วยงานบูรณาการ เยี่ยมยามถามไถ่ เต็มใจบริการ” ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมลคล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมโครงการ “หน่วยงานบูรณาการ เยี่ยมยามถามไถ่ เต็มใจบริการ” ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมลคล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมโครงการ “หน่วยงานบูรณาการ เยี่ยมยามถามไถ่ เต็มใจบริการ” ประจำปีงบประมาณ 2560  เดือน เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมลคล

    วันที่  21  เมษายน  2560    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  นำโดยนายเกียรติศักดิ์  พึ่งสมศักดิ์ ตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมโครงการ "หน่วยงานบูรณาการ เยี่ยมยามถามไถ่ เต็มใจบริการ" ประจำปีงบประมาณ 2560  เดือน เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมลคล หมู่ที่ 4 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เลื่อนขึ้นข้างบน