กปภ.สาขาอ้อมน้อย ออกหน่วยให้บริการโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 5/2560 ร่วมกับอำเภอสามพรานในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ออกหน่วยให้บริการโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 5/2560 ร่วมกับอำเภอสามพรานในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ออกหน่วยให้บริการโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 5/2560 ร่วมกับอำเภอสามพรานในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ออกหน่วยให้บริการในโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 5/2560 ร่วมกับอำเภอสามพรานในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยนายถวัลย์ พาณิชย์ตระกูล มอบหมายให้ น.ส.สิริพร กิจวิจารณ์ หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัดกปภ.สาขาอ้อมน้อยเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ พร้อมกับแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.จำนวน 300 ขวด ให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม

เลื่อนขึ้นข้างบน