กปภ.สาขาเขาชัยสน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเขาชัยสน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

กปภ.สาขาเขาชัยสน  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  (Morning  Talk)  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๐

                        เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน นำโดย นายสมเดช เหล็มเล๊าะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ /๒๕๖๐ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน และสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร พร้อมกันนี้ผจก.ได้เน้นย้ำเกี่ยวการควบคุมแรงดันน้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดน้ำสูญเสีย และ ได้กำชับเกี่ยวกับการจัดประเภทผู้ใช้น้ำให้ถูกต้อง เพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งผจก. ได้แจ้งเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อสุขภาพร่างการที่แข็งแรงของพนักงาน กปภ.สาขาเขาชัยสนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน