กปภ.สาขาละหานทรายจัดงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาละหานทรายจัดงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

กปภ.สาขาละหานทรายจัดงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

กปภ.สาขาละหานทรายจัดงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 กปภ.สาขาละหานทราย โดยนายฉลวย กาบบัวศรี ผู้จัดการ การประปาสาขาหละหานทราย หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างร่วมกันจัดงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 พร้อมทั้งรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพนับถือ นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทยแล้วยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีในองค์กรอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน