กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารลงพื้นที่สอบความถูกต้องของมาตรวัดน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารลงพื้นที่สอบความถูกต้องของมาตรวัดน้ำ

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารลงพื้นที่สอบความถูกต้องของมาตรวัดน้ำ

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารลงพื้นที่สอบความถูกต้องของมาตรวัดน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร  นำโดย  นายไพนิช  นิพขันธ์  ผู้จัดการ ได้มอบหมายให้คณะทำงานลงพื้นที่ทำการสุ่มอ่านมาตรประจำเดือน มี.ค 60 ณ หน่วยบริการช่องเม็ก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมาตรวัดน้ำในการให้บริการประชาชน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้น้ำที่ต้องได้รับการให้บริการที่ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน