กปภ.สาขาลำปลายมาศ ร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ" กำจัดผักตบชวาตามแนวนโยบายรัฐบาล พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาลำปลายมาศ ร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ" กำจัดผักตบชวาตามแนวนโยบายรัฐบาล พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

กปภ.สาขาลำปลายมาศ ร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ" กำจัดผักตบชวาตามแนวนโยบายรัฐบาล พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

นายณัฐพงษ์ บุญโสดากุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาลำปลายมาศ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ" กำจัดผักตบชวาตามแนวนโยบายรัฐบาล แหล่งน้ำคลองลำมาศ (ครั้งที่ ๒) บริเวณ ม.๗ บ้านเย้ยม่วง ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน ๔๐๐ ขวด ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน