สบทบทุนในการจัดซื้อรถยนต์ อุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย สมาคมกู้ภัยวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สบทบทุนในการจัดซื้อรถยนต์ อุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย สมาคมกู้ภัยวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

สบทบทุนในการจัดซื้อรถยนต์  อุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย  สมาคมกู้ภัยวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ 21 เมษายน  2560  เวลา  14.30 น.  นายประยูร นวมงาม  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  ได้ร่วมสบทบทุนในการจัดซื้อรถยนต์  อุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย ตลอดจนถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสากู้ภัยวังเหนือและอุปกรณ์สื่อสาร  โดยจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สมาคมกู้ภัยวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 22 เมษายน 2560  

เลื่อนขึ้นข้างบน