กปภ.ชม.(พ) ร่วมโครงการ “ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ชม.(พ) ร่วมโครงการ “ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

กปภ.ชม.(พ) ร่วมโครงการ “ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โดย นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางวัลลีย์ นาคีสถิตย์ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ " ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ. จำนวน ๓๐๐ ขวด ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ รับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ และแจ้งเหตุขัดข้องในการใช้น้ำประปา พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ของ กปภ.

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 

เลื่อนขึ้นข้างบน