กปภ.ชม.(พ) ร่วมกิจกรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ชม.(พ) ร่วมกิจกรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

กปภ.ชม.(พ) ร่วมกิจกรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โดย นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่  ได้มอบหมาย ให้ น.ส.วันเพ็ญ สาสาร นักประชาสัมพันธ์ ๗ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ "ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐  ณ วัดท่าข้าม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดงาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ. จำนวน ๓๐๐ ขวด รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ รับแจ้งเหตุขัดข้องและตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ำประปา แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ของ กปภ.

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน