กปภ.สาขากาฬสินธุ์ จะดำเนินการตัดประสานท่อเมนส่งน้ำ ในวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐) จึงต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ส่งผลกระทบในเขตพื้นที่ จากสี่แยกเรือนจำ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน กาฬสินธุ์-สหัสขันธุ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากาฬสินธุ์ จะดำเนินการตัดประสานท่อเมนส่งน้ำ ในวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐) จึงต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ส่งผลกระทบในเขตพื้นที่ จากสี่แยกเรือนจำ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน กาฬสินธุ์-สหัสขันธุ์

กปภ.สาขากาฬสินธุ์ จะดำเนินการตัดประสานท่อเมนส่งน้ำ ในวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐) จึงต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ส่งผลกระทบในเขตพื้นที่ จากสี่แยกเรือนจำ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน กาฬสินธุ์-สหัสขันธุ์

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ จะทำการตัดประสานเมนส่งน้ำ HDPE. ขนาด ๓๐๐ มม. ซึ่งวางใหม่บริเวณถนนหัวโนนโกเกษตร เข้ากับท่อเมนเดิม PVC. ขนาด ๑๕๐ มม. ถนนหน้าเรือนจำ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ มีความจำเป็นจะต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐) โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ซึ่งจะส่งผลกระทบให้บางพื้นที่ในเขตการให้บริการฯ จากสีแยกเรือนจำ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน กาฬสินธุ์-สหัสขันธุ์ น้ำประปาจะไม่ไหล (ทั้งสองฝั่ง) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

          ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการน้ำประปาได้รับทราบ เพื่อประชาชนผู้ใช้บริการฯ จักได้ทำการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวันเวลาขณะดำเนินการดังกล่าวต่อไป

          ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหากท่านมีความประสงค์ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ โทร ๐-๔๓๘๑-๑๖๑๑ ต่อ ๑๒

 


เลื่อนขึ้นข้างบน