ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 - 14.00 น.

 

ขอให้สำรองน้ำไว้ใช้ในวัน/เวลาดังกล่าวด้วยนะ

 

พบเจอปัญหาการใช้น้ำประปา กรุณาโทร 038-461042

เลื่อนขึ้นข้างบน