กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ขอแจ้งประกาศหยุดจำหน่ายน้ำประปาในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ตั้งแต่บัดนี้-๑๖.๐๐ น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ขอแจ้งประกาศหยุดจำหน่ายน้ำประปาในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ตั้งแต่บัดนี้-๑๖.๐๐ น.

กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ขอแจ้งประกาศหยุดจำหน่ายน้ำประปาในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ตั้งแต่บัดนี้-๑๖.๐๐ น.

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิ ขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำ จากบริเวณสี่แยกหลังตลาดสดเทศบาลพยัคฆภูมิพิสัย (สำนักงาน TOT ) เนื่องจาก ท่อเมนจ่ายน้ำขนาด ๑๕๐มม. แตกรั่ว ทำให้น้ำจากบริเวณสี่แยกดังกล่าวถึงหมู่บ้านหนองห้าง, หนองบัวทอง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ น้ำประปาไม่ไหล คาดว่าจะดำเนินการซ่อมท่อแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายน้ำประปาได้ในเวลา ๑๖.๐๐ น.

          ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จึงขอแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการน้ำประปาได้รับทราบ เพื่อประชาชนผู้ใช้บริการฯ จักได้ทำการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวันเวลาขณะดำเนินการดังกล่าวต่อไป

          ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหากท่านมีความประสงค์ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย โทร ๐-๔๓๗๙-๑๕๖๖

 


เลื่อนขึ้นข้างบน