กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น.

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น.

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น.

 

ขอให้สำรองน้ำไว้ใช้ในวัน/เวลาดังกล่าวด้วยนะ

 

พบเจอปัญหาการใช้น้ำประปา กรุณาโทร 038-461042

เลื่อนขึ้นข้างบน