กปภ.เตรียมรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เตรียมรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

กปภ.เตรียมรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมแผนลงทุนขยายระบบประปารองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ควบคู่ไปกับพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสมดุล และกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบน้ำ คือ เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ วางท่อส่งน้ำ ปรับปรุง-เพิ่มกำลังการผลิต และเพิ่มศักยภาพบริการน้ำประปา กปภ.ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการด้านน้ำประปาซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ได้จัดทำแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จำนวน 5 โครงการ เป็นเงินงบประมาณและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมกว่า 10,000 ล้านบาท ดังนี้ (1) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา กปภ.สาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) ปีงบประมาณ 2560 (ระยะที่ 1) (2) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา กปภ.สาขาบ้านฉาง ปีงบประมาณ 2561 (3) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา กปภ.สาขาพนมสารคาม-บางคล้า-(แปลงยาว)-(คลองนา)-(เทพราช) ปีงบประมาณ 2561 (4) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา กปภ.สาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) ปีงบประมาณ 2563 (ระยะที่ 2) และ (5) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ปีงบประมาณ 2563

          นายเสรี ศุภราทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ แผนงาน (1) ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอคณะกรรมการ กปภ.เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับแผนงานอื่นๆ นั้น อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเสนอคณะกรรมการ กปภ.เพื่อจัดทำเป็นโครงการและดำเนินการสำรวจออกแบบต่อไป ทั้งนี้ เมื่อทั้ง 5 แผนงานแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำประปาของผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นได้จากการย้ายถิ่นฐาน และการขยายตัวของธุรกิจ SMEs ประมาณ 265,000 ราย

เลื่อนขึ้นข้างบน