กปภ.สาขาโพนทอง ออกหน่วย “เติมใจให้กัน” ณ บริเวณอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาโพนทอง ออกหน่วย “เติมใจให้กัน” ณ บริเวณอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

กปภ.สาขาโพนทอง ออกหน่วย “เติมใจให้กัน” ณ บริเวณอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

          เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง นำโดย นางยุภาพร สุวรรณผิว ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง ได้มอบหมายให้พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ออกหน่วย "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ณ  บริเวณอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเสลภูมิ หน่วยบริการอำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อออกรับชำระเงินค่าน้ำ/ค่าติดตั้ง และการรับแจ้งท่อแตก-รั่ว และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ

 


เลื่อนขึ้นข้างบน