กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมท่อแตก ในเขตพื้นที่ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๖ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมท่อแตก ในเขตพื้นที่ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๖ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมท่อแตก ในเขตพื้นที่ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๖ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

          วันนี้ (วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐) การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ขอแจ้งหยุดการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมท่อแตก ในเขตพื้นที่ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๖ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการซ่อมแซมดังกล่าว ๒ ชั่วโมงโดยประมาณ จึงจะกลับมาจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ 

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ โทร ๐๔๓-๗๕๑-๓๒๓

ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหากท่านมีความประสงค์ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ โทร ๐-๔๓๘๑-๑๖๑๑ ต่อ ๑๒ อ่านต่อที่: http://pwa.co.th/news/view/57344
ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหากท่านมีความประสงค์ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ โทร ๐-๔๓๘๑-๑๖๑๑ ต่อ ๑๒ อ่านต่อที่: http://pwa.co.th/news/view/57344
ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหากท่านมีความประสงค์ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ โทร ๐-๔๓๘๑-๑๖๑๑ ต่อ ๑๒ อ่านต่อที่: http://pwa.co.th/news/view/57344
ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหากท่านมีความประสงค์ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ โทร ๐-๔๓๘๑-๑๖๑๑ ต่อ ๑๒ อ่านต่อที่: http://pwa.co.th/news/view/57344

เลื่อนขึ้นข้างบน