ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานครและ หนง.ผลิตกปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่ รร.ตชด.บ้านเขาสารภี ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานครและ หนง.ผลิตกปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่ รร.ตชด.บ้านเขาสารภี ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานครและ หนง.ผลิตกปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่ รร.ตชด.บ้านเขาสารภี ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 .โดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานครและ หนง.ผลิตกปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่ รร.ตชด.บ้านเขาสารภี ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน