กปภ.สาขาวัฒนานครโดย ผจก.สกล ถุงทรัพย์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาวัฒนานครโดย ผจก.สกล ถุงทรัพย์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน

กปภ.สาขาวัฒนานครโดย ผจก.สกล ถุงทรัพย์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 . กปภ.สาขาวัฒนานครโดย ผจก.สกล ถุงทรัพย์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน กปภ.สาขาละหานทราย,สาขาลำปลายมาศ,สาขารัตนบุรีและสาขามหาชัยชนะ ในสังกัด กปภ.เขต 8 ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแบ่งปันทักษะความความรู้และประสบการณ์ในการทำงานพร้อมรับฟังการบรรยายผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงในการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน