กปภ.ชลบุรี จัดกิจกรรม Morning Talks ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ชลบุรี จัดกิจกรรม Morning Talks ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

กปภ.ชลบุรี จัดกิจกรรม Morning Talks ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายวิโรจน์ เสือทิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม Morning Talks ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กปภ.สาขาชลบุรี () เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้ง ปฏิบัติตามข้อสั่งการจากผู้ว่าการ จากการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง และเตรียมพร้อมด้านการบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเน้นย้ำให้พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาชลบุรี () ทุกคนทำงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส อยู่บนพื้นฐานหลักปฏิบัติและคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้น้ำเป็นอันดับแรก 

เลื่อนขึ้นข้างบน