ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่น้ำพอง เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ยืนยันน้ำประปาได้มาตรฐาน พร้อมช่วยบรรเทาน้ำขาดแคลนในตำบลโคกสี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่น้ำพอง เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ยืนยันน้ำประปาได้มาตรฐาน พร้อมช่วยบรรเทาน้ำขาดแคลนในตำบลโคกสี

ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่น้ำพอง เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ  ยืนยันน้ำประปาได้มาตรฐาน พร้อมช่วยบรรเทาน้ำขาดแคลนในตำบลโคกสี

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาน้ำพอง จ.ขอนแก่น แก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีน้ำประปาไม่พอจ่าย พร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ต.โคกสี จ.ขอนแก่น เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนยืนยันคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า แม้ว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกชุกจนเกิดน้ำท่วม แต่ยังมีบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงประสบภัยแล้งและปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอสำหรับนำมาผลิตน้ำประปาจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ล่าสุด เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2560 ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยพลตรี โกศล ชูใจ อนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และนายเสริม หึกขุดทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมคณะผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตรวจสภาพปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ในความรับผิดชอบของ กปภ.สาขาน้ำพอง เพื่อรับฟังปัญหาจากนายก อบต.บ้านค้อและประชาชนจากบ้านป่าหวายนั่ง ตลอดจนชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้ทราบ พร้อมเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด  

          นอกจากนี้ ยังได้ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ตำบลโคกสี ร่วมกับนายอำเภอเมืองขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในปัจจุบันและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและความจำเป็นที่ให้ กปภ.ขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยังตำบลโคกสีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับต่อไป

          นายเสรี ศุภราทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในทุก ๆ ขั้นตอนตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงการสูบจ่ายไปยังบ้านเรือนประชาชน ดังนั้น ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่า น้ำประปาของ กปภ. มีคุณภาพ สะอาดและได้มาตรฐานสำหรับการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ หากประชาชนขาดแคลนน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค สามารถแจ้งได้ที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาในแต่ละพื้นที่ หรือ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน