ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 
............................................................
ขอให้สำรองน้ำไว้ใช้ในวัน/เวลาดังกล่าวด้วยค่ะ
พบเจอปัญหาการใช้น้ำประปาน้ำขุ่น/แดง/มีตะกอน
โทร 038-461042

เลื่อนขึ้นข้างบน