กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

                 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ)  จะดำเนินการตัดประสานท่อน้ำดิบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. บริเวณสถานีผลิตน้ำและจำเป็นต้องหยุดระบบผลิตน้ำประปาชั่วคราว  ทำให้ไม่สามารถสูบส่งน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาเพื่อให้บริการในพื้นที่ได้ตามปกติ

                  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จึงมีความจำหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว  ในวันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน  2560  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 24.00 น.  ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อน และ ไม่ไหล   ในพื้นที่ ดังนี้

 

-            พื้นที่เทศบาลนครสงขลา (ทั้งหมด)

-            ถนนกาญจนวนิช ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ ห้าแยกน้ำกระจาย ถึง สามแยกสำโรง รวมซอยแยกทั้งหมด

-            ถนนสงขลา-นาทวี ทั้ง 2 ฝั่ง รวมซอยแยกทั้งหมด

 

                  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำโปรดเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลา และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ  โอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  0-7455-0693-5 หรือ PWA Call Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน