กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เพื่อประสานท่อ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เพื่อประสานท่อ

กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เพื่อประสานท่อ

กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เพื่อประสานท่อบริเวณบ้านซำจาน ม.8 ตั้งแต่เวลา10.00 น.ถึง13.00 น. ส่งผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหล บริเวณบ้านซำจาน ม.8 และบ้านโนนทอง ม.15 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น หากการดำเนินงานแล้วเสร็จ กปภ.สาขาน้ำพองจะทำการจ่ายน้ำตามปกติทันที จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน