กปภ.สาขากันตัง ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากันตัง ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.สาขากันตัง ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

                                                                  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

                                                                         เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

     ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. - 14.00 น.

เพื่อตัดประสานท่อ ขนาด 160 มม.บริเวณคลองนางน้อย ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ให้บริการชุมชน

ควนปริง และหมู่บ้านธนธานีทั้งหมด

     ดังนั้น จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ให้บริการชุมชนควนปริงและหมู่บ้านธนธานีทั้งหมด ได้โปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้หากดำเนินการ

แล้วเสร็จก่อนกำหนด การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง จะจ่ายน้ำทันที

      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560

                                                                                     

                                                                 

เลื่อนขึ้นข้างบน