การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดน้ำ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.แตก-รั่ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดน้ำ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.แตก-รั่ว

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดน้ำ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.แตก-รั่ว

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดน้ำ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.แตก-รั่ว บริเวณข้างศูนย์รถไถ จอห์นเดียร์ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไม่ไหล อ.ห้วยเม็กทั้งหมด บ้านกุดโดน บ้านกุดท่าลือ บ้านหนองไผ่ บ้านหนองแวงม่วง บ้านนาค้อ นาคำ บ้านคำปะโอ

คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ประมาณ 14.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน