กปภ.สาขามหาสารคาม ขอแจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ PVC มม. 150 มม. แตก-ชำรุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขามหาสารคาม ขอแจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ PVC มม. 150 มม. แตก-ชำรุด

กปภ.สาขามหาสารคาม ขอแจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ PVC มม. 150 มม. แตก-ชำรุด

กปภ.สาขามหาสารคาม ขอแจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ PVC มม. 150 มม. แตก-ชำรุด บริเวณท้ายหมู่บ้านหนองแวงน่าง ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ส่งผลกระทบในตลาดแวงน่าง อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  คาดว่าจะดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จเวลา 12.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน