การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่บัดนี้-๑๖.๐๐ น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่บัดนี้-๑๖.๐๐ น.

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่บัดนี้-๑๖.๐๐ น.

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่บัดนี้-๑๖.๐๐ น. เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบสายส่งแรงสูง เส้นเมนสายถนน อ.ร่องคำ-จ.ขอนแก่น ที่ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ส่งผลให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง หน่วยบริการร่องคำ-โพธิ์ชัย ไม่สามารถสูบจ่ายน้ำได้ตามปกติ และส่งผลกระทบทำให้หน่วยบริการร่องคำ -โพธิ์ชัย และบ้านเชียงใหม่ น้ำประปาไม่ไหลทั้งระบบ

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ และได้โปรดหาภาชนะรองรับน้ำประปาเพื่อสำรองไว้ใช้ในระหว่างวัน-เวลาที่หยุดจ่ายน้ำประปาต่อไปด้วย ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง โทร ๐๔๓-๕๗๑-๑๖๗ และ PWA Contact Center ๑๖๖๒

เลื่อนขึ้นข้างบน