การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูงสถานีผลิตน้ำห้วยคะคาง ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูงสถานีผลิตน้ำห้วยคะคาง ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.

การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูงสถานีผลิตน้ำห้วยคะคาง ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูงสถานีผลิตน้ำห้วยคะคาง ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม จะทำการตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูงสถานีผลิตน้ำห้วยคะคาง ในการปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เป็นเหตุให้ไม่สามารถสูบจ่ายน้ำประปาไปยังพื้นที่ให้บริการได้

          ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม จึงขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม ได้แก่ ตำบลตลาด, ตำบลเขวา, ตำบลแวงน่าง, ตำบลท่าสองคอน, ตำบลแก่งเลิงจาน และตำบลเกิ้ง

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ และได้โปรดหาภาชนะรองรับน้ำประปาเพื่อสำรองไว้ใช้ในระหว่างวัน-เวลาที่หยุดจ่ายน้ำประปาต่อไปด้วย ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม โทร ๐๔๓-๗๑๑-๑๒๖ และ PWA Contact Center ๑๖๖๒

เลื่อนขึ้นข้างบน