การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาวมอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาวมอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาวมอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ.

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560     เวลา 14.00 น.       การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว   โดย ผู้จัดการ   นายนลธวัช ศิริวัฒน์ พร้อมหัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 492 ขวด ให้แก่ ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว เพื่อ นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตำบลลาดยาวที่ได้ร่วมกัน เพิ่อชะลอน้ำบริเวณปากคลองขมเพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตรในหมู่ 3,9,10,11  จำนวน 450 คน  ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน