กปภ.สาขาปราจีนบุรี ดำเนินการหาท่อแตกรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาปราจีนบุรี ดำเนินการหาท่อแตกรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือนมิถุนายน 2560

กปภ.สาขาปราจีนบุรี ดำเนินการหาท่อแตกรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือนมิถุนายน 2560

กปภ.สาขาปราจีนบุรี ดำเนินการหาท่อแตกรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือนมิถุนายน 2560 นำโดย นายโอภาส เกาะไผ่ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี นายเกียรติศักดิ์ งอกศักดา หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ดำเนินการสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในคืนวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 01.00 น. บริเวณถนนราษฎรดำริ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี พบท่อแตกรั่ว รวม 3 จุด
1.บริเวณหน้าร้านแสงศิลป์ เป็นท่อ PB Ø 20 มม.
2.บริเวณหน้าร้านอารี
3.บริเวณตรงข้ามซอยเทศบาล 1 ใกล้ร้าน 7-Eleven เป็นท่อ G/S Ø 2 นิ้ว และท่อ PE Ø 110 มม.
ทั้งนี้งานบริการฯ จะได้เร่งดำเนินการซ่อมท่อที่แตกดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพื่อเป็นการลดน้ำสูญเสียที่เกิดขึ้น และเพิ่มแรงดันน้ำในพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย กปภ.อีกด้วย‬ หากผู้ใช้น้ำท่านใดประสบปัญหาเรื่องระบบท่อประปา หรือต้องการแจ้งเหตุขัดข้องในการให้บริการน้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-482-234/ID LINE : pwaprachin

เลื่อนขึ้นข้างบน