ผอ.กปภ.ข.๑ ประชุมงานวางท่อส่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำรองรับการท่องเที่ยวภาคตะวันออกฯ กปภ.สาขาพัทยา (พ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ผอ.กปภ.ข.๑ ประชุมงานวางท่อส่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำรองรับการท่องเที่ยวภาคตะวันออกฯ กปภ.สาขาพัทยา (พ)

ผอ.กปภ.ข.๑ ประชุมงานวางท่อส่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำรองรับการท่องเที่ยวภาคตะวันออกฯ กปภ.สาขาพัทยา (พ)

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมด้วยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานวาท่อฯ ร่วมประชุมหารือกับบริษัทผู้รับจ้างฯ ก่อนเริ่มดำเนินงานวางท่อส่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ รองรับการท่องเที่ยวภาคตะวันออก (กปภ.สาขาพัทยา) ตำบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๕ ล้านบาท โดยการวางท่อดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเติมโตของภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยวภาคตะวันออก และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน