กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560 นำโดย นายไพนิช นิพขันธ์ ผจก.กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ หน่วยบริการบุณฑริก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร แก้ปัญหาท่อแตกท่อรั่วภายใน รับฟังปัญหาด้านการให้บริการน้ำประปา ด้านคุณภาพ แรงดันน้ำ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน