กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมการดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำเดือน พ.ค.60 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมการดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำเดือน พ.ค.60

กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมการดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำเดือน พ.ค.60

กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมการดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำเดือน พ.ค.60

           นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหารได้นำทีมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำตามมาตรฐานสากลตามโครงการ "ใส่ใจผู้บริโภค" แก่คณะบุคลากรของ อบต.คำชะอี ทั้งนี้ได้พาคณะบุคลากรฯ เข้าเยี่ยมชมการผลิตน้ำของหน่วยบริการคำชะอี และพร้อมกันนี้ กปภ.สาขามุกดาหารได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ อบต.คำชะอีด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน