กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6

กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6

กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6

  การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง นำโดย นายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/60 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการร่วมประชุมในช่วงเช้าก่อนเวลาทำงาน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติ กับพนักงานในสังกัด ทั้งนี้ ผจก.ได้เน้นย้ำให้พนักงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งคลัดในระหว่างเข้าเวรในวันหยุด โดยเน้นย้ำให้พนักงานในสังกัด ตระหนักถึงพฤติกรรม ๑๑ ประการ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน ส่งเสริมความผูกพันและสามัคคีในองค์กร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน