กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมสนทนายามเย็น (Evening Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมสนทนายามเย็น (Evening Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2560

กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมสนทนายามเย็น (Evening Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 กปภ.สาขาเบตง นำโดย นายวิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ ผู้จัดการสาขา

 

พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม "สนทนายามเย็น"

 

(Evening Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ผู้จัดการได้เน้นย้ำเรื่องการจัดกิจกรรม

 

เติมใจให้กันออกสำรวจความต้องการของลูกค้า ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 60 และกิจกรรม

 

"ใส่ใจผู้บริโภค" ที่จะจัดขึ้นในเดือน กรกฎาคม เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจและเตรียม

 

ความพร้อม จากนั้นได้ถือโอกาสที่เดือนนี้เป็นเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐ

 

ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม จึงจัดกิจกรรมการละศีลอดให้กับพนักงานที่นับถือศาสนาอิสลาม

 

โดยผู้จัดการเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงอาหารในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

เลื่อนขึ้นข้างบน