กปภ.สาขาท่าตะโก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 9/2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาท่าตะโก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 9/2560

กปภ.สาขาท่าตะโก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 9/2560

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก นำโดยนายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดงานผลิต และงานบริการฯ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 9/2560 เพื่อร่วมพบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานในเรื่องของน้ำขุ่น อัตราน้ำสูญเสีย และได้มีการแบ่งโซนการ BLOW OFF ระบายตะกอนในเส้นท่อเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขุ่น และลดอัตราข้อร้องเรียนของผู้ใช้น้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน