กปภ.สาขานครสวรรค์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขานครสวรรค์

กปภ.สาขานครสวรรค์

เมื่อวันพุธที่ 14มิถุนายน 2560  การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์  นำโดย นายจินอา สุภานันท์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน  ณ  ตลาดสดโกรกพระ  หมู่ที่ 4 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ "โดยได้ออกไปรับรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ พร้อม แจกคู่มือการใช้บริการ และแจกแผ่นพับการขอติดตั้งน้ำประปา และทีมงานบริการได้ดำเนินการสำรวจบ้านผู้ใช้น้ำรายใหม่ ตรวจเช็คซ่อมแซมมาตรวัดน้ำที่ชำรุด        

เลื่อนขึ้นข้างบน