กปภ.สาขาโพนทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการซ่อมท่อส่งน้ำดิบ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาโพนทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการซ่อมท่อส่งน้ำดิบ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560

กปภ.สาขาโพนทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการซ่อมท่อส่งน้ำดิบ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการซ่อมท่อส่งน้ำดิบ ขนาด 300 มม. ที่แตกรั่ว ณ หน่วยบริการเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 13.00 น. ซึ่งในการซ่อมครั้งนี้ กปภ.สาขาโพนทอง ได้ทำการหยุดเดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำดิบแม่น้ำชี และได้สูบน้ำจากสระพักน้ำสำรอง มาผลิตแทน คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบและสามารถจา่ยน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของผู้ใชน้ำ ในระหว่างการซ่อมท่อดังกล่าว   กปภ.สาขาโพนทอง จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

            สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง โทร 0-4357-1167 และ PWA Contact Center ๑๖๖๒

เลื่อนขึ้นข้างบน