กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ หน่วยบริการพนมไพร เนื่องจาก กฟภ.อำเภอสุวรรณภูมิ จะทำการซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ หน่วยบริการพนมไพร เนื่องจาก กฟภ.อำเภอสุวรรณภูมิ จะทำการซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง

กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว  ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ หน่วยบริการพนมไพร เนื่องจาก กฟภ.อำเภอสุวรรณภูมิ จะทำการซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง

                ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสุวรรณภูมิ จะดำเนินการซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านท่าเสียว – บ้านชีเฒ่า อำเภอพนมไพ จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ จึงมีความจำเป็นต้องทำการหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ หน่วยบริการพนมไพร  ส่งผลกระทบกับผู้ใช้น้ำบริเวณ  ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด มีน้ำไหลอ่อน หรือไม่ไหล โดยเฉพาะเขตพื้นที่สูงและพื้นที่ปลายเส้นท่อ

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรณภูมิ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 4358 –1350 หรือ PWA CALL CENTER 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน