กปภ.ธัญบุรีเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำ ยันไม่กระทบคุณภาพน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ธัญบุรีเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำ ยันไม่กระทบคุณภาพน้ำประปา

กปภ.ธัญบุรีเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำ ยันไม่กระทบคุณภาพน้ำประปา

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตโดย กปภ.สาขาธัญบุรียังคงได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อสุขอนามัย

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า กปภ.ขอยืนยันว่าน้ำดิบของ กปภ.สาขาธัญบุรี มีคุณภาพเหมาะสมที่จะนำไปผลิตน้ำประปา เนื่องจากมีการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 9001:2015 ด้วยการติดตั้งเครื่องมือทดสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติ(ค่าความขุ่น ค่าการนำไฟฟ้า ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าออกซิเจนละลาย) ซึ่งมีการทวนสอบด้วยเครื่องมือมาตรฐานควบคู่ด้วย ตามมาตรการควบคุม และจุดควบคุมอยู่เป็นประจำทุกวัน โดยจะนำข้อมูลคุณภาพน้ำดิบมาวิเคราะห์เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำดิบมีคุณภาพเหมาะสมกับกระบวนการผลิต รวมทั้งมีการควบคุมคุณภาพน้ำในทุกขั้นตอนเช่นกัน จนได้น้ำประปาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งจ่ายให้ประชาชนใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคได้อย่างปลอดภัยโดยกระบวนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานของระบบบริหารคุณภาพ ISO/IEC 9001:2015 ที่ได้รับรอง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 นี้ จากผลทดสอบคุณภาพน้ำ ทั้งจากของ กปภ.สาขา และ กปภ.เขต 2 ที่ได้ร่วมเฝ้าระวังในบริเวณเหนือจุดสูบน้ำดิบ พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาได้ จึงไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำประปาที่ผลิตได้แต่อย่างใด ตลอดจนได้กำชับให้พนักงานผู้รับผิดชอบทำการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับการอุปโภคบริโภค

          นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาธัญบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากที่ กปภ.สาขาธัญบุรีทำการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างเนื่องแล้ว ยังได้ประสานกับสำนักงานชลประทานที่ 11 อยู่เสมอซึ่งได้รับคำยืนยันว่า แหล่งน้ำดังกล่าวขณะนี้มีกระแสน้ำไหลอยู่ตลอดเวลา หากน้ำมีการเน่าเสียหรือคุณภาพด้อยลง ก็จะสามารถระบายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปาอย่างแน่นอนขอให้ประชาชนคลายความวิตกกังวลลงได้ ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ กปภ.สาขาธัญบุรี ได้โดยตรง โทร. 0 2577 2958 หรือ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน